Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Schulden Nieuws

Goedkeuring voor reddingsplan scheepsbouwer Daewoo Shipbuilding
Als schulden ter waarde van 1,5 biljoen Zuid-Koreaanse won (1,32 miljard dollar) worden toegezegd, komt Daewoo in aanmerking voor een .

Schulden? Wij helpen met een financiering.
Als u schulden moet saneren en u ziet geen andere oplossing dan een collectieve schuldsanering of misschien zelfs een faillissement, dan kunnen .

Maakt duurzaam kwetsbaar?
Maar blijkbaar hebben die aandeelhouders niet de overhand bij Unilever. Unilever heeft relatief lage schulden, wat op zich een goede strategie is .

Vragen: schulden en huisuitzetting
Vragen: schulden en huisuitzetting. vrijdag 14 april 2017 17:45. 1; 2. In de L.C. van 8 april stond een artikel over schuldhulpverlening waarin werd .

Maak schoon schip met 'aflossingsvrij'
Ze dachten misschien dat met een stevige inflatie de schuld vanzelf zou verschrompelen, maar daarvan is geen sprake. Het is dus hoog tijd dat deze .


Wat kunt u zelf doen

zelfhulp  
Schriftelijk reageren!
Het is verstandig om, als u het niet eens bent met de schuld, of de schuld op dit moment niet kan betalen zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. Bijvoorkeur doet u dit per aangetekende post. Veel mensen bellen naar aanleiding van een brief hun schuldeiser op. Het nadeel hiervan is, dat het kan voorkomen dat de boodschap bij de verkeerde persoon terechtkomt of wordt vergeten. Als dan later wordt ontkend, dat u gereageerd heeft, moet u dit bewijzen. Vaak lukt dit niet meer. Het is dan uw woord tegen dat van een ander. Het gevolg is dat u ?met lege handen staat?. Reageer daarom schriftelijk en doe dit altijd aangetekend. Maak ook een copie van de door u verstuurde brieven en bewaar deze zorgvuldig.

Brieven van de overheid: beschikkingen
De mogelijkheid om te reageren op brieven van de overheid (bijvoorbeeld belastingaanslagen) is aan een bepaalde termijn gebonden is. Meestal is deze termijn zes weken. Als u niet tijdig reageert, heeft u in de meeste gevallen uw rechten verspeeld. U kunt dan niets meer doen.In de brieven van de overheid moet vermeld staan wat u moet doen als u het er niet mee eens bent. Begrijpt u niet goed wat er moet gebeuren, wint u dan zo snel mogelijk advies in bij een deskundige, bijvoorbeeld een advocaat of het Bureau voor Rechtshulp. Bij het Bureau voor Rechtshulp is een eerste geprek gratis.

Betalingsregeling
Als u het wel eens bent met de inhoud van de brief, maar kunt niet of niet onmiddelijk betalen, vraagt u dan om een betalingsregeling. Doet u dit bij voorkeur schriftelijk. De meeste schuldeisers gaan akkoord met een betalingsregeling. Een schuldeiser is echter niet verplicht om betaling in termijnen te accepteren. Het feit dat u een schuld niet kunt betalen is bijna nooit een geldige reden om niet of te laat te betalen. Dit komt geheel voor uw risico. Ook de extra kosten die aan te late betaling zijn verbonden komen veelal voor uw rekening.
 

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.