Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Schulden Nieuws

Goedkeuring voor reddingsplan scheepsbouwer Daewoo Shipbuilding
Als schulden ter waarde van 1,5 biljoen Zuid-Koreaanse won (1,32 miljard dollar) worden toegezegd, komt Daewoo in aanmerking voor een .

Schulden? Wij helpen met een financiering.
Als u schulden moet saneren en u ziet geen andere oplossing dan een collectieve schuldsanering of misschien zelfs een faillissement, dan kunnen .

Maakt duurzaam kwetsbaar?
Maar blijkbaar hebben die aandeelhouders niet de overhand bij Unilever. Unilever heeft relatief lage schulden, wat op zich een goede strategie is .

Vragen: schulden en huisuitzetting
Vragen: schulden en huisuitzetting. vrijdag 14 april 2017 17:45. 1; 2. In de L.C. van 8 april stond een artikel over schuldhulpverlening waarin werd .

Maak schoon schip met 'aflossingsvrij'
Ze dachten misschien dat met een stevige inflatie de schuld vanzelf zou verschrompelen, maar daarvan is geen sprake. Het is dus hoog tijd dat deze .


Hulp bij schulden

Door de komst van de euro, door onverwachte uitgaven of onverzekerde schades kan iemand in de schulden raken. Wat dan? We hebben een aantal regels en hulpinstanties op een rij gezet.

Door de komst van de euro lijkt alles duurder geworden. Veel mensen zijn er nog steeds niet aan gewend. Hierdoor, maar ook door onverwachte uitgaven of onverzekerde schades, kan iemand in de schulden raken. Wat dan? We hebben een aantal regels en hulpinstanties op een rij gezet.

Schulden kunnen ontstaan door onverstandig handelen, maar ook door een vervelende samenloop van omstandigheden. Als een schuld niet wordt afgelost, wordt deze alleen maar groter. Soms biedt een lening van vrienden uitkomst. Schuldenaren (degenen die de schuld moeten betalen) die geen uitzicht hebben op een oplossing, kunnen bij verschillende instanties terecht.

Gemeente
Elke gemeente heeft de taak haar burgers vrijwillige hulpverlening aan te bieden. Zo moet voorkomen worden dat schuldenaren bij verkeerde mensen aankloppen. Daarom schakelt een gemeente erkende organisaties in zoals de gemeentelijke kredietbank, gespecialiseerde hulpverleners en maatschappelijk werk. De afdeling Sociale Dienst van de gemeente is goed op de hoogte van deze mogelijkheden.

Vrijwillige hulpverlening
De vrijwillige dienstverlening wil allereerst inzicht krijgen in de financiŽle situatie. Een zogeheten schuldhulpverlener bekijkt samen met de schuldenaar de schulden, het inkomen, het eventuele vermogen en de vaste lasten. Ook worden de mogelijkheden van een aanvullend inkomen onderzocht in de vorm van huursubsidie en bijzondere bijstand. Indien mogelijk kan de schuldhulpverlener een betalingsregeling treffen. Hij kan bijvoorbeeld een 'minnelijk akkoord' afspreken. Daarbij wordt een deel van het bedrag terugbetaald in termijnen en de rest kwijtgescholden. Bij de terugbetaling wordt rekening gehouden met vaste lasten als elektra, voedsel en kleding. Een andere mogelijkheid is een lening bij de gemeentelijke kredietbank, zodat in ťťn keer het verschuldigde bedrag terugbetaald kan worden. De kredietbank rekent wel rente over het geleende bedrag.

Natuurlijk dienen ook de oorzaken van de financiŽle problemen te worden aangepakt. De schuldhulpverlener zoekt samen met sociale diensten en maatschappelijk werk naar manieren om de lasten te verminderen en eventueel het inkomen te laten stijgen, bijvoorbeeld door een goedkopere woning, een nieuwe baan en begeleiding bij het beheren van het budget.

Rechter
Niet altijd is vrijwillige hulpverlening de oplossing. Daarom bestaat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) om alsnog een schuldenvrije toekomst te bewerkstelligen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. De gemeente en de vrijwillige hulpverlening bieden vaak hulp bij het opstellen hiervan. Binnen enkele weken doet de rechtbank uitspraak. Accepteert de rechtbank het verzoek, dan wordt gedurende drie jaar een deel van het inkomen achtergehouden om de schulden te betalen - net als bij een minnelijk akkoord. Belangrijk verschil is dat bij een rechterlijke uitspraak de schuldeisers moeten meewerken.

Bewindvoerder
De rechtbank benoemt een bewindvoerder die gedurende de wettelijke schuldsanering toezicht houdt. Deze mag alle post openen om te zien of alles volgens afspraak verloopt. Uiteraard is de bewindvoerder verplicht overal vertrouwelijk mee om te gaan. Doet de bewindvoerder zijn werk niet goed, dan kan bij de rechter-commissaris een klacht ingediend worden. Van de schuldenaar wordt verwacht dat hij er alles aan doet om zo snel mogelijk schuldvrij te zijn. Een goedkoper huis als lastenvermindering kan in samenwerking met de bewindvoerder worden geregeld. Komt de schuldenaar de afspraak niet na, dan kan de rechtbank deze tenietdoen en kunnen schuldeisers alsnog hun deel opeisen, bijvoorbeeld door beslaglegging op de inboedel of het inkomen.

Nieuwe start
Wanneer het minnelijk akkoord via de schuldhulpverleners of de wettelijke schuldsanering is afgelopen, kan een nieuwe start gemaakt worden voor een schuldenvrije toekomst. Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij uw gemeente.
 

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.