Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Ook de actie Deurwaarder in de klas is nu al een succes te noemen.

Budgetconsulent Deurwaarder De uitbreiding met 2810 uren budgetconsulent kan gedeeltelijk via de regio worden terugverdiend. Meedoen? Ga dan op vrijdag 25 november tussen 16 00 en 18 00 naar Nibudjong. Het formatieve gevolg is 450 uren voor een SHV-consulent ofwel 0,4 fte en 2810 uren voor een budgetconsulent ofwel 2,25 fte. Op internet doet Erik openhartig verslag van hoe hij zich weer uit de nesten werkt. Ook de actie Deurwaarder in de klas is nu al een succes te noemen. Schuldregeling vindt plaats op basis van de Gedragscode Schuldregeling en de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Tientallen scholen hebben zich aangemeld om een deurwaarder of schuldhulpverlener in de klas te ontvangen. Het formatieve gevolg is 630 uren voor een SHV-consulent ofwel 0,5 fte en 560 uren voor een budgetconsulent ofwel 0,45 fte.

Een afschrikwekkend voorbeeld; hij bouwde in een paar jaar tijd een schuld van 18. Wellicht moet het budgetbeheer of bewindvoering worden voortgezet. In de volgende paragraaf Vergoedingen gaan we daar verderop in. Het arme beest laat zich met geen mogelijkheid kooien voor een ritje naar de dierenarts, dus moet die man naar ons komen. In de afgelopen jaren zijn de SHV-consulenten niet toegekomen aan het structureel verlenen van budgetbegeleiding als gevolg van de wachtlijsten.

Met name voor de groep cliŽnten die in de nazorg zitten, zou inschakeling van vrijwilligers raadzaam zijn. Het is wenselijk om het verstrekken van sociale leningen te heroverwegen. Verwezen wordt naar de paragraaf ďNazorg aan de cliŽntenĒ. Met de Incma en bij de bestaande oude debiteuren zal informatie ingewonnen worden over de financiŽle situatie. Vorige maand meldde ik nog dat ik wel eens een voorsprongetje wilde invullen op mijn werkschema, maar dat moet Schuldige dus nog even een maandje uitstellen. Het formatieve gevolg van de correcte uitvoering van de budgetbegeleiding voor cliŽnten in traject, is 600 uren ofwel 0,5 fte. De belangrijkste uitgangspunten van de Gedragscode zijn gelijkwaardigheid van de schuldeisers en een looptijd van 36 maanden. In deze paragraaf zijn ten behoeve van de overzichtelijkheid alle aanbevelingen uit het beleidsplan samengevoegd. Door afschaffing van het product sociale lening wordt het niet-gebruik van minima van de bijzondere bijstand teruggedrongen. Er wordt uitgegaan van het principe ďbestaande formatie = benodigde formatieĒ. Een extra aflossing is blijkbaar te laat om nog voor de oktober-stand mee te tellen.

Een paar instellingen hebben hun interesse daartoe uitgesproken. Het goede nieuws is dat het maar een oorontsteking is en dat we dus gisteravond voor niks zo ongeveer afscheid van onze kat hebben genomen. Voor de cliŽnt is het gebruik van bijzondere bijstand financieel voordeliger dan een sociale lening. Volgende maand organiseert het Nibud een campagne over jongeren en schulden. Een aantal van onze cliŽnten behoeft permanente hulp bij het besteden van het inkomen.

Het dient tevens om de aanvrager inzicht te geven in zijn financiŽle mogelijkheden. Heeft u een specifieke vraag over de financiŽle opvoeding van uw kind? In november kunt u die aan ons stellen tijdens het speciale telefonisch spreekuur. De inspanningen waren gericht op het bewaken van de voortgang van de schuldregeling. In de nabije toekomst zal de mogelijkheid tot samenwerking met vrijwilligers of particulieren op het terrein van budgetbeheer worden onderzocht. Als je bij De Nederlandsche Bank je 25 gulden inlevert, krijg je daar 11,34 euro voor terug. Meestal is dat 12 euro en dat was deze keer ook zo. Bbr-cliŽnten incl WSNP-ers43012,5 Norm van NVVK5. CliŽnten kunnen als alternatief meestal gebruik maken van de bijzondere bijstand. De hiermee gemoeide formatie bedraagt 2,25 fte ten behoeve van de sectie budgetbeheer en 0,4 fte SHV-consulent. Het budgetplan is een hulpmiddel bij het beheersen van de uitgaven en het bewaken van de doorbetalingen aan derden.

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.