Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Het lenen van uw werkgever kan best aantrekkelijk zijn.

Het lenen van uw werkgever kan best aantrekkelijk zijn. Dus de discussie of de no-claim moet worden gehandaafd, kan nu worden opgestart. De beslissing in bezwaar van het College van Bestuur wordt gegeven in de vorm van een voor beroep vatbare beschikking, onder vermelding van de bevoegde rechter en de beroepstermijn. Studenten die bij aanvang de opleiding de leeftijd van 30 jaar hebben overschreden komen niet voor deze regeling in aanmerking. De regeling dient gezien te worden als een vangnet voor internationale studenten. Zij stelde een projectmedewerker en grond beschikbaar. Voor een auto is no claim prima, je maakt hem of niet, trouwens je verzekering stuurt je vaak al naar een bepaalde garage.

De no-claim plotseling verduisteren kan niet, de no-claim regeling is vastgelegd in de wet zoals Ineke schrijft. No-claim heeft echter wel degelijk een functie, alleen is het huidige bedrag te laag. En dan zeggen ze tegen de partner dat ze `s nachts moeten opletten dat de patient niet in coma raakt.

De uitvoering van de regeling ligt in handen van de CVA. Holthuysen bestaat uit stijlkamers en er zijn het hele jaar door tentoonstellingen. Sinds wanneer mag je dan stelen in dit land? Elke verzekeraar die niet keurig de no claim terugbetaalt als daar recht op is, die kan er verzekerd van zijn dat hij veel minder klanten zal hebben in de toekomst. Bij de omstandigheden genoemd onder b en c wordt de studievertraging berekend aan de hand van de causale relatie tussen de zich optredende omstandigheid en de op grond daarvan opgelopen studievertraging.

Laten we de verdere ontwikkelingen wat de no claim regeling betreft in de gaten houden en aan de bel trekken als er daartoe aanleiding is. Stichting De Oude Wereld dankt u voor uw belangstelling. Dit weekeinde kwam de discussie op gang rond de no-claim. Als je een galblaasoperatie hebt gehad mag je na een dag naar huis vroeger na 10 dagen. Wel onder de strakke regie van de verzekeraars natuurlijk.

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.