Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen.

Achtergestelde Lening Hiermee kunt u letterlijk op de allerlaatste dag uw belastingen betalen. Uw recht afschrijvingen van derden op uw rekening terug te halen. Omzetten van zwart geld in geld waarover zogenaamd wel belasting is betaald. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie.

Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. Vaak gaat actiereclame gepaard met tijdelijke prijsverlagingen of met de aanwijzing 'vernieuwd'. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. Doorgaans is kort vermogen korter dan een jaar en lang vermogen langer dan een jaar.

Hiermee garandeert de bank dat u geld ontvangt voor leveringen aan een bepaalde klant. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. Bij financiering wordt onderscheid gemaakt tussen eigen en vreemd vermogen. Het voor schadevergoeding aangesproken kunnen worden op de gevolgen van een feit of een handeling, onafhankelijk van de vraag of er sprake is van opzet of schuld. Als je denkt dat de koers omlaag gaat doe je een verkoop advies. Een hypotheek waarbij u een vast bedrag per maand aan rente en aflossing betaalt. Omdat de bank een krediet stand-by heeft, mag u alvast een provisie betalen. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Aan bepaalde aandeelhouders bijzondere bevoegdheden toekennen.

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.