Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Het begrip aansprakelijkheid heeft te maken met schuld.

Aansprakelijkheid Het begrip aansprakelijkheid heeft te maken met schuld. Waar de boekhouding niet in orde is bestaan ook strafrechtelijke gevolgen. De werkgever moet ervoor zorgen dat zijn werknemers zijn beschermd tegen gevaar voor 'lijf, eerbaarheid en goed'. Ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren kunnen aansprakelijk zijn, als zij bij de uitoefening van hun bedrijf of beroep, schade toebrengen aan derden. De werkgever voldoet aan deze zorgplicht door de risico's in het bedrijf goed in te schatten en vervolgens alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de gezondheid van de werknemers te beschermen. De Fietsersbond vindt dat fietsers de volledige schade vergoed moeten krijgen voorstel minister Sorgdrager in Paars I.

In de Vraagbaak is informatie te vinden over het aansprakelijk stellen van de gemeente voor losliggende tegels en slecht wegdek. Als een onderneming de belasting niet betaalt, kunnen de bestuurders of de vennoten hiervoor in veel gevallen aansprakelijk worden gesteld. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen.

Dit zou een eind maken aan lange juridische procedures. De Fietsersbond pleit voor een humane schadevergoeding voor zwakke verkeersdeelnemers zoals fietsers bij een ongeval. De werkgever heeft volgens het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet een algemene zorgplicht voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers.

Bij schuld hoeft overigens geen sprake van opzet te zijn. Een ondernemer sluit met de regelmaat van de klok overeenkomsten. Goede administratie is dus van het grootste belang. Mogelijk komt het in de toekomst meer en meer tot vervolging. Een veelheid van vragen stapelen zich in een dergelijke situatie op.

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.