Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Gespecialiseerde ontslagjuristen over heel Nederland.

Ontslag Gespecialiseerde ontslagjuristen over heel Nederland. Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang 1x per week een overzicht van de nieuwe artikelen op Sync. Ontslag directeurenAlles wat u moet weten over ontslag en arbeidsrecht voor directeuren vindt u hier. Wegens lidmaatschap van een vakbond of bepaalde politieke organisatie. Over ieder soort ontslag krijgt u informatie en tips hoe u het beste kunt handelen. Wegens gewenste aanpassing van de arbeidsduur, bijv. Opgaaf van reden en eventueel bewijzen dat ontslag rechtvaardigt. Over ontslag, outplacement, gouden handdrukken, en de gevolgen van fusies en reorganisaties voor werknemers.

Voorts krijgt u informatie over de zogenaamde gouden handdruk, de afwikkeling van het ontslag en informatie over uw WW-rechten. Bij ernstige gewetensbezwaren tegen uw werk en uw werkgever heeft heeft ander werk voor u. Praktische informatie over de ontslagvergoeding en WW, voorzien van 10 gouden tips. Slechte functionering of ongeschiktheid voor het werk, zonder dat dit het gevolg is van ziekte. OntslagPlaza biedt advies en juridische bijstand bij dreigend ontslag. Wanneer u als buitenlandse werknemer uw dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst. In het kort alles wat u als werknemer moet weten over ontslag en uw rechten. Afwijkende regels met betrekking tot de ontslagvolgorde gelden voor werknemers in ploegendiensten die voor verschillende inleenbedrijven werken, zoals schoonmakers, en voor uitzendkrachten. Verwijtbare handelingen of nalatigheid zoals weigering van medewerking aan maatregelen om weer aan de slag te kunnen. Bij zwangerschap of bevallingsverlof en de zes weken na dit verlof. Wij bieden hulp en advies bij arbeidsconflicten, dreigend ontslag, wijziging in arbeidsvoorwaarden en alles wat in een arbeidsverhouding aan de orde kan komen.

OntslagrechtIn het kort alles wat je als werknemer moet weten over ontslag en je rechten. De opzegtermijn die voor de werkgever geldt ligt vast in het contract of de cao. Conflict met werkgever en onmogelijkheid de relatie te herstellen. Positie van werknemer op arbeidsmarkt is slechter dan die van collega's die eerder in dienst kwamen. Verwachting is dat de werknemer niet binnen 26 weken is hersteld.

Tijdens de eerste twee jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent, op bepaalde uitzonderingen na. Op grond van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap. Ernstige gewetensbezwaren om het werk uit te voeren zonder dat er een andere of aangepaste functie beschikbaar is. De werkgever heeft geen aantoonbare alternatieve werkzaamheden, ook niet na het volgen van scholing. De opzegtermijn voor werknemers ligt altijd op minimaal een maand. De werkgever verplicht zich om binnen het bedrijf van een andere werkgever re-integratie te bevorderen. Bij weigering op zondag te werken tenzij dat in de overeenkomst is opgenomen en de aard van het werk dat vereist.

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.