Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Eerste afdeling Van executoriaal beslag op onroerende zaken art.

Conservatoir Beslag Tweede afdeling Van executoriaal beslag onder derden art. Voorlopig bericht of verhoor van deskundigen, voorlopige plaatsopneming en bezichtiging art. Na het leggen van een beslag is de schuldenaar niet meer vrij om over het goed waarop het beslag is gelegd te beschikken. Elfde titel Van rechtspleging inzake jaarrekeningen en jaarverslagen art. Van een verhaalsbeslag wordt gesproken indien de van een schuldenaar gewenste prestatie uit betaling van een geldsom bestaat.

Eerste afdeling B Van executoriaal beslag op aandelen op naam in naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid art. Derde titel Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op onroerende zaken art. Eerste afdeling Van executoriaal beslag op onroerende zaken art. Vierde afdeling Wraking en verschoning van rechters art. Het Nederlandse beslagrecht is te vinden in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Rv. Zesde titel Prorogatie van rechtspraak aan het gerechtshof art. Tweede afdeling Van executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen art. Tweede afdeling B Van executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf art. Vijfde afdeling Het openbaar ministerie en de procureur-generaal bij de Hoge Raad art.

Vijfde afdeling Van de verdeling van de opbrengst van de executie art. Tweede afdeling Van executoriale verkoop van roerende zaken art. Twaalfde titel Van rechtspleging in zaken betreffende onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden art. Vijfde afdeling Van de verdeling van een gemeenschap art. Dertiende afdeling Afbreking van de instantie art. Derde afdeeling Van de regtspleging in hooger beroep en de gevolgen van hetzelve art.

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.