Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Deze avonden zijn de tweede en derde in een reeks van drie.

Schulden Derde Wereld Blijkbaar is democratie en vrijheid geen voorwaarde voor een bloeiende economie. Vrouwen behoren na hun huwelijk bij de familie van de man. De landbouw kan volgens Agarwal sneller op de economische veranderingen reageren dan de industrie, zodat in eerste instantie de export van landbouwproqukten toeneemt. Kinderarbeid komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens.

Begin maart verschijnt de volgende serie artikelen. Deze kampen bieden de straatkinderen de gelegenheid om na te denken over hun leven en te kijken of ze wat aan hun situatie kunnen veranderen. Voor Nederland is India het land dat de meeste bilaterale hulp ontvangt. Daarover betaalt India jaarlijks een bedrag van 100 miljoen gulden aan rente en aflossing. Daarna zullen ook andere exportsectoren groeien, zoals de mijnbouw en de textielindustrie. Fort Europa is haast af, en ook onze economie kan nog slechter gaan.

In Irak zijn ze echt blij, maar zijn het terroristen meeste geen iraki's die willen dat er geen democratie komt, maar wederom een dictator. Besteed de hulp aan werkgarantie voor landarbeiders. Democratie en de vrije markt werken echt! en dat is bewezen, keer op keer. Dit verhindert natuurlijk het zich georganiseerd verzetten tegen patriarchale structuren. De Noord-Zuid problematiek is daarmee feitelijk niet veranderd.

De machtsverhouding tussen man en vrouw wordt gezien als een "natuurlijke", door de goden gewilde orde. Elk jaar ontvangt India van Nederland een bedrag aan ontwikkelingshulp van ongeveer 300 miljoen gulden. Op 17 april komt de positie van de Indiase vrouw en de rol van de Indiase vrouwenbeweging ter sprake. Maak landarbeiders de belangrijkste doelgroep van de hulp. De totale werkgelegenheid groeit in het rijke Westen met 22. Delhi bijvoorbeeld is er in 1981 een vrouwencentrum geopend, genaamd Saheli, dat betekent vriendin. Eco Matser is medewerker van Stichting Natuur en Milieu. Ziehier de volstrekte waanzin, de barbarij van het kapitalisme.

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.