Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

De op de polis omschreven caravan is een aanhangwagen.

De eerste premies voor de nieuwe basisverzekering zijn betaald. Het sluiten van de verzekering gaat eenvoudig en snel. Schade aan of verlies van het verzekerde object tijdens verhuur is meeverzekerd, mits het object door de huurder uitsluitend wordt gebruikt voor recreative doeleinden. De netto-premie wordt vastgesteld op grond van het kortingspercentage van de bonusladder.

Bij aanvang van de verzekering wordt de nettopremie bepaald op basis van trede 2, tenzij bij het sluiten van de verzekering anders wordt overeengekomen. Op basis van uw gegevens wordt er een berekening gemaakt. Onder schade door eigen gebrek of eigen bederf wordt verstaan schade die voortvloeit uit de aard en de natuur van het object zelf als aangegeven in het Wetboek van Koophandel, artikel 249. Deze uitzondering betreft echter niet het eventuele vrijwillige extra eigen risico dat altijd in rekening wordt gebracht. Brand is een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard bron, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Ten slotte wordt er geen schadevergoeding toegekend indien verzekerde zijn verplichtingen als omschreven in artikel 3 niet is nagekomen, tenzij ten genoegen van verzekeraar wordt aangetoond dat zijn belangen hierdoor niet geschaad zijn.

Voorts wordt aangetekend dat niet van toepassing is het bepaalde in artikel 9. Zodra het tijdvak waarin indexering plaatsvindt, wordt overschreden, wordt de standaarddekking van toepassing en wordt de premie dienovereenkomstig verlaagd. Iedereen heeft wel eens pech in zijn leven en dat is bijna altijd vervelend. Veel mensen kunnen weer van zorgverzekeraar veranderen. Voor veel Nederlanders is er niets leuker dan op vakantie gaan. Indien de standaarddekking van toepassing is, vindt geen indexering plaats.

Verzekerde is verplicht verzekeraar te machtigen over de waarborgsom te beschikken, zodra deze wordt vrijgegeven en bovendien alle medewerking te verlenen om terugbetaling te verkrijgen. Een en ander voor zover zij krachtens hun aard of bestemming dienen voor huishoudelijk of dagelijks gebruik en toebehoren aan verzekerde. In geval van totaal verlies van de verzekerde zaken vergoedt verzekeraar de vastgestelde waarde onder aftrek van de opbrengst van de restanten.

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.