Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

De WAZ-premie is aftrekbaar in het jaar van betaling.

Lening Ib Groep Aftrekbaar Klopt het, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, dat bij deregulering van de lening maximaal 1. Deze voorstellen hebben de instemming van de leden van de D66-fractie. Is het waar, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, dat de beperking van het leningsdeel in art. Ik denk dat het best mogelijk zal kunnen zijn om maandelijks te betalen voor de inburgering maar dat is natuurlijk afhankelijk van de instelling waar je de inburgering gaat volgen. Flexibilisering is wenselijk, maar ook noodzakelijk.

De WAZ-premie is aftrekbaar in het jaar van betaling. Dit streven waarderen de leden van de PvdA-fractie. Het kan zinvol zijn om dit jaar nog een aantal giften te doen. Dit staat bekend als de zogenaamde bijleenregeling. Maar ik kan je van binnenuit vertellen dat er een enorm bedrag aan de interne organisatie en overhead opging en er voor de daadwerkelijke cursus veel minder werd uitgegeven. Overigens is het niet alleen slecht nieuws wat de klok slaat. Onlangs heeft de minister van Onderwijs het wetsvoorstel nr. Een tekort dat in de toekomst ook wel aanwezig zal blijven. Niet alleen goed voor de portemonnaie, maar ook voor eigenwaarde en inburgering.

De leden van de PvdA-fractie constateren tot hun spijt dat motie nr. We hebben dat te danken aan het ex-kamerlid Hans Hillen. Voor starters op de woningmarkt verandert er niets.

Dit vinden de leden van de fractie van D66 een sympathieke gedachte. Meer hierover leest u bij de tips voor ondernemers. Bedoeling is dat er door concurrentie lagere prijzen ontstaan in de markt van aanbieders. Ook daarvoor is een gedifferentieerd aanbod noodzakelijk. Dit ondanks het feit dat het geld vaak bij de ouders is binnengekomen. Ook bij de betaling van het collegegeld spelen vergelijkbare vragen. De landelijke studentenvakbond LSVB maakt zich sterk voor studenten. Zeker als in de inburgering een specifiek deel tot werk bestaat.

De diplomatermijn wordt voor alle opleidingen bepaald op 10 jaar. Waarom, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, geldt bij de verruimde mogelijkheden tot herkansing van het eerste jaar nog steeds als voorwaarde dat de student in het eerste jaar tenminste 10 studiepunten moet hebben behaald? blz. Vanzelfsprekend blijft de betrouwbaarheid van data gegarandeerd. Ik ben benieuwd hoe het met de vrije marktwerking gaat verlopen. Na afronding van de masteropleiding krijgt u de mastergraad op grond waarvan u de titel Master of Science MSc of Master of Arts MA mag voeren. Deze leden vragen de regering om haar opvatting hierover. Is dit de bedoeling van de regering, zo vragen deze leden.

Hulp bij schulden

Schuldhulpverlening komt voor in veel verschillende vormen. Het voordeel van aankloppen bij officiciŽle instanties is dat je zekerheid hebt dat je professioneel geholpen wordt, en dat er veelal gewerkt wordt met een gedragscode en klachtenrecht. Ook zul je niet hoeven te betalen voor deze schuldhulpverlening: dit is wettelijk verboden. Als je bij ťťn van die officiŽle instanties aanklopt, zullen ze eerst allerlei informatie van je willen. Je krijgt een aanvraagformulier of een intakegesprek waar je veel vragen moet beantwoorden over je schuldensituatie.