Schuldhulpverleners

Breng orde in de financiŽle wanorde!

Schulden Nieuws

Goedkeuring voor reddingsplan scheepsbouwer Daewoo Shipbuilding
Als schulden ter waarde van 1,5 biljoen Zuid-Koreaanse won (1,32 miljard dollar) worden toegezegd, komt Daewoo in aanmerking voor een .

Schulden? Wij helpen met een financiering.
Als u schulden moet saneren en u ziet geen andere oplossing dan een collectieve schuldsanering of misschien zelfs een faillissement, dan kunnen .

Maakt duurzaam kwetsbaar?
Maar blijkbaar hebben die aandeelhouders niet de overhand bij Unilever. Unilever heeft relatief lage schulden, wat op zich een goede strategie is .

Vragen: schulden en huisuitzetting
Vragen: schulden en huisuitzetting. vrijdag 14 april 2017 17:45. 1; 2. In de L.C. van 8 april stond een artikel over schuldhulpverlening waarin werd .

Maak schoon schip met 'aflossingsvrij'
Ze dachten misschien dat met een stevige inflatie de schuld vanzelf zou verschrompelen, maar daarvan is geen sprake. Het is dus hoog tijd dat deze .


 
Schulden en hulpverlening

diep in de schuldenIn Nederland hebben naar schatting zo’n 200.000 gezinnen te kampen met problematische schulden. Het hebben van schulden is niet alleen een financieel probleem. Er gaat een bedreiging vanuit voor het totale gezin. Niet alleen de dagelijkse boodschappen maar ook de huisvesting, gezondheid, opvoeding van de kinderen, lidmaatschap van verenigingen en de prestaties op school en werk worden hierdoor negatief beÔnvloed.

Schuldhulpproject
Schulden moeten zo snel mogelijk worden verholpen. De organisaties die op het gebied van schuldhulp-verlening werkzaam zijn hebben de noodzaak van samenwerking op dit gebied ingezien. 
Schuldhulpverlening is een verzamelnaam voor schuldbemiddeling, schuldsanering en budgethulp. Schuldhulpverlening biedt enerzijds hulp bij het vinden van een oplossing voor de huidige schuldproblematiek en anderzijds bij het voorkomen van nieuwe schulden.

Schuldhulpverlening heeft niet alleen betrekking op het regelen van schulden in financiŽle zin maar ook op het begeleiden van cliŽnten op het gebied van budgettering, gedragsverandering en preventie. De bedoeling van het Schuldhulpproject is om cliŽnten een voorziening te bieden die klantvriendelijk is. Samen met de cliŽnt wordt het probleem in beeld gebracht en wordt een hulpverleningsplan opgesteld. Tevens wordt voorlichting gegeven over schuldpreventie en budgettering.

Stadsbank
hulp bij schuldenIedereen krijgt soms te maken met onverwachte tegenvallers. Bijvoorbeeld als de TV niet meer te repareren is of de jaarafrekening van het energiebedrijf fors tegenvalt. Vaak gebeuren dat soort vervelende dingen ook nog op hetzelfde moment. Dan moet er snel een oplossing komen. Die kan lang niet altijd zomaar uit de achterzak worden betaald. Voor dit soort eenmalige uitgaven kan de Stadsbank mogelijk hulp bieden.

Stel u heeft schulden bij instanties en bedrijven en er loopt een lening. Er liggen nog onbetaalde rekeningen, waaronder huurachterstand en u staat rood op de bank- of girorekening. U heeft al enkele keren geprobeerd er uit te komen, maar dat lijkt zonder hulp niet meer te lukken? Dat is echt geen schande, want iedereen kan financiŽle problemen krijgen. Als inwoner van de gemeente Oldenzaal kunt u dan voor informatie, advies en bemiddeling bij de Stadsbank terecht. Daar kan worden bekeken of er een oplossing mogelijk is. Ook kan de Stadsbank u adviseren over toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

Budgetbeheerrekening
Een budgetbeheerrekening kan handig voor u zijn als het omgaan met geld u minder goed afgaat dan u zou willen. Het is een handig hulpmiddel dat van pas komt als u aan het einde van de maand regelmatig blijft zitten met rekeningen die eigenlijk betaald hadden moeten worden.

Samen met u wordt een budgetplan opgesteld. In dit plan zijn de vaste lasten opgenomen zoals huur, gas, water, electriciteit enz. Daarnaast kan er ook gereserveerd worden voor andere te verwachten verplichtingen zoals verzekeringen, onvoorziene uitgaven enz.

Na aftrek van de vaste lasten en de reserveringen blijft het huishoudgeld over. Hiervan moet u dan de overige huishoudkosten betalen. Het openen van een budget-beheerrekening brengt maandelijks wel kosten met zich mee. De kosten komen, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, voor rekening van de gemeente.
Schulden in Nederland

Wanneer je schulden hebt, beÔnvloedt dat je dagelijks leven. Schulden veroorzaken stress en verminderen over het algemeen de levenskwaliteit van mensen.

Schuldhulpverleners maken zich sterk voor mensen met schulden in alle vormen.

Hulpverlening bij schulden houdt in dat ze intensief met u gaan kijken hoe uw situatie eruit ziet. Op basis daarvan stellen ze een plan van aanpak op dat er niet alleen voor moet zorgen dat u schuldenvrij wordt, maar u ook helpt om niet weer in dezelfde situatie terecht te komen.